Opći uvjeti korištenja

1. Opći dio

Ovi opći uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu: UVJETI) aplikacije FirMax (u daljnjem tekstu: FirMax) uređuju odnose između Korisnika aplikacije (u daljnjem tekstu: KORISNIK) i vlasnika aplikacije trgovačkog društva Praxis info d.o.o. S.J Bujkove 22, 51000 Rijeka, Hrvatska, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040299281, osobni identifikacijski broj (OIB): 99908447628, IBAN: HR8124020061100839445, otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska, temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, direktorica: Milka Pašić

Svako korištenje FirMaxa i svih njegovih dijelova podložno je niže navedenim uvjetima.

2. Dostupnost i funkcionalnost FirMaxa

Aplikacija FirMax u pravilu je dostupna za korištenje 24 sata na dan i u svim danima u tjednu. Vlasnik aplikacije zadržava pravo na povremena ograničenja pristupa zbog tehničkih razloga ili zamjene opreme. Moguće su kraće nedostupnosti aplikacije radi planiranih i neplaniranih razloga.

Planirane redovite aktivnosti mogu obuhvaćati:

  • instalaciju redovitih programskih ažuriranja (OS, baza podataka i sl.)
  • nadograđivanje programskog rješenja s novim funkcionalnostima
  • migracija sustava na drugu fizičku (on premise) ili virtualnu okolinu

Neplanirana nedostupnost sustava može biti uzrokovana trećom stranom, primjerice pružateljem hosting usluge, telekom operatera, iznajmljene serverske infrastrukture i sl.

Ponuditelj će se truditi svesti na minimum nedostupnost usluge na način da planira redovita ažuriranja i nadogradnje sustava unaprijed te da se radovi odvijaju u vremena s najmanjim utjecajem na krajnjeg korisnika (subotom od 22:00-23.59)

Pristup aplikaciji FirMax moguć je na osobnom računalu, prijenosnom računalu i mobilnom uređaju putem web browsera na slijedećoj adresi: https://FirMax.hr

Vlasnik aplikacije svoja rješenja neprestano razvija, nadograđuje i poboljšava, zbog čega se određena funkcionalnost ili vizualni izgled može promijeniti ili ga vlasnik aplikacije može zamijeniti sličnim rješenjem.

Vlasnik aplikacije nadalje zadržava pravo da određenu funkcionalnost i dostupnost podataka odnosno vrstu podataka promijeni, odnosno ukine, ako to mora učiniti zbog usklađenosti s važećim zakonima i/ili zbog promjene prijenosa podataka iz primarnog izvora.

3. Pomoć u korištenju aplikacije FirMax

Vlasnik aplikacije će u redovnom radnom vremenu preko telefona i/ili elektroničke pošte pružati besplatnu pomoć i savjetovanje u korištenju aplikacije FirMax.

4. Prava i obveze KORISNIKA

Korisnik ima pravo na korištenje aplikacije FirMax i dohvat podataka isključivo:

  • za svoje vlastite potrebe,
  • u skladu s dogovorenim opsegom korištenja i brojem korisnika,
  • u skladu s ostalim dogovorenim ograničenjima.

Korisnik u potpunosti prihvaća da je odgovoran za sve posljedice koje proizlaze iz njegovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe aplikacije FirMax ili su vezane na podatke preuzete s aplikacije.

Korisnik potvrđuje da je upoznat sa svim mogućnostima i ograničenjima aplikacije te s tehničkim zahtjevima koji su potrebni za korištenje aplikacije FirMax a to su dostupnost na osobnom računalu, prijenosnom računalu i na mobilnom uređaju putem web browsera.

Korisnik potvrđuje da je upoznat s činjenicom da je vlasnik aplikacije ugradio sigurnosni i zaštitni sustav čija je svrha zaštita od manipulacija i zloupotrebe aplikacije, odnosno upotreba aplikacije FirMax u skladu s politikom fer upotrebe podataka i informacija sadržanih u aplikaciji.

Korisnik prihvaća da su podaci sadržani u aplikaciji dostupni isključivo samo za onu količinu podataka koju je vlasnik aplikacije Praxis info d.o.o. učinio dostupnim.

Dohvat podataka dostupan je isključivo samo za onu količinu podataka koju je vlasnik aplikacije Praxis info d.o.o. učinio dostupnim.

KORISNIK prihvaća da je zabranjen dohvat podataka iz aplikacije FirMax radi daljnjeg javnog objavljivanja, kao i dohvat većeg broja podataka od dozvoljenog. Za Korisnika za kojeg se utvrdi da je podatke s aplikacije FirMax prikupljao radi daljnje javne objave, za svrhu koja nije u skladu s ovim Općim Uvjetima korištenja, kao i za slučaj prikupljanja većeg broja podataka od dozvoljenog, vlasnik aplikacije zadržava pravo trajne deaktivacije korisničkog računa. U navedenim slučajevima vlasnik aplikacije nije dužan vratiti iznos uplaćene pretplate KORISNIKA za kojeg se utvrdilo isto.

KORISNIK se za pristup aplikaciji, korištenje aplikacije i dohvat traženih podataka obvezuje platiti naknadu u visini cijene jednogodišnje pretplate prema slijedećem CJENIKU

Pristup aplikaciji KORISNIKU se omogućava u trajanju od 1 (jedne) godine od datuma uplate visine godišnje naknade i u opsegu kako je navedeno u opisu odabranog paketa na slijedećem linku: CJENIKU

Podatke unesene u Demo verziju ili podatke unesene u licencu Start ili Profi u slučaju da se pretplata ne obnovi za sljedeći period od godinu dana, vlasnik aplikacije ima pravo nakon 30 dana obrisati sve zapise tj. baze KORISNIKA u aplikaciji FirMax nakon što obavijesti KORISNIKA da će tako i postupiti te mu prije toga pošaljete obavijest s preporukom da KORISNIK napravi export svih podatka koje je on sam unio o klijentima u excel.

Registrirani korisnik obvezuje se da će kod svake prijave na Portal koristiti vlastite pristupne podatke. Registrirani korisnik obvezuje se da pristupne podatke neće prenositi na treće osobe niti istima omogućiti njihovo korištenje. Ako sazna ili posumnja da njegove pristupne podatke koristi neovlaštena osoba, Registrirani korisnik obvezan je odmah obavijestiti vlasnika aplikacije o tome te pristupne podatke zamijeniti novima.

Ako se utvrdi ili posumnja da Registrirani korisnik zloupotrebljava svoje pravo pristupa aplikaciji FirMax, u tom slučaju Registrirani korisnik odgovara i za svu štetu koju pretrpi vlasnik aplikacije.

KORISNICI su ovlašteni dohvaćati podatke prema pretplati (licenci) za koje su stekli pravo korištenja.

5. Ograničenje odgovornosti vlasnika aplikacije FirMax

Sve podatke dostupne putem aplikacije FirMax prikupljamo i nudimo našim korisnicima u dobroj vjeri. Ulažemo razumne napore i pažnju dobrog gospodarstvenika kako bismo u što je moguće većoj mjeri osigurali točnost, potpunost i pouzdanost podataka. Međutim, vlasnik aplikacije ne jamči za točnost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije, kao niti za ažurnost postavljanja novih podataka u aplikaciju.

Vlasnik aplikacije nadalje zadržava pravo da određenu funkcionalnost i dostupnost podataka odnosno vrstu podataka promijeni, odnosno ukine, ako to mora učiniti zbog usklađenosti s važećim zakonima i/ili zbog promjene prijenosa podataka iz primarnog izvora.

Vlasnik aplikacije čini sve kako bi osigurao uredno funkcioniranje aplikacije, ali neće biti odgovoran za povremeno i vremenski ograničeno nefunkcioniranje aplikacije.

Aplikacija FirMax sadrži i informacije trećih osoba i poveznice (linkove) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja nad kojima nemamo mogućnost uređivanja. Ne preuzimamo odgovornost za točnost, pouzdanost ili cjelovitost tih sadržaja.

KORISNIK je suglasan i prihvaća da vlasnik aplikacije Praxis info d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane kao posljedica korištenja aplikacije FirMax i podataka koji se nude putem aplikacije.

6. Završne odredbe

Vlasnik aplikacije zadržava pravo na izmjene ili ukidanje sadržaja aplikacije FirMax, djelomične izmjene podataka, pravo nadopunjavanja ili brisanja, kao i privremenog ili trajnog ukidanja aplikacije i to na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, te ne odgovara za štetu nastalu zbog takvih promjena.

KORISNIK prihvaća činjenicu da se upoznao sa svim funkcionalnostima aplikacije kroz Demo besplatnu licencu.

Isto tako, vlasnik aplikacije Praxis info d.o.o. će obavijestiti korisnike o promjenama Općih uvjeta kad god je to moguće ali zadržava pravo promjene ovih Uvjeta bez prethodne najave ili posebne obavijesti.